Szybkopit

  • Aplikacja WWW

Program służący do rozliczania rocznego PIT. Użytkownik loguje się na swoje konto i przesyłka skany formularzy PIT-11. System OCR wstępnie rozpoznaje dane z formularzy i przekazuje je biurowi rachunkowemu. Biuro wypełnia formularz PIT-37 na podstawie przesłanych informacji przez podatnika i odsyłka gotowy formularz PIT-11 użytkownikowi. Do aplikacji stworzone zostało API przy użyciu interfejsu WebAPI 2.0.

  • Autor: mrg inż. Paweł Kocel
  • Rok wydania: 2017 rok
  • Technologia: .Net framework, C#, HTML, JavaScript