• administratorem danych osobowych jest BEST-CODE Paweł Kocel, ul. Zagnańska 76/37, 25-528 Kielce;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobą zainteresowaną współpracą z firmą;
  • odbiorcą danych osobowych będzie BEST-CODE Paweł Kocel;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu odwołania zgody;
  • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  • podanie danych osobowych jest warunkiem umownym.
  • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.