PitScan

  • Aplikacja DESKTOP

Aplikacja służąca do rocznego rozliczania PIT. Użytkownik ma możliwość wypełnienia swojego formularza PIT ręcznie, zeskanowania formularza PIT-11 i automatycznego przeniesienia danych do wybranego formularza PIT, oraz uzupełnienia formularza za pomocą kreatora. Program łączy się z bramką e-Deklaracji Ministerstwa Finansów w celu wysłania rozliczenia użytkownika.

  • Autor: mrg inż. Paweł Kocel
  • Rok wydania: 2016 rok
  • Technologia: .Net Framework, C#