Info-Giif

  • Aplikacja DESKTOP

Program służący do zarządzania transakcjami w ramach systemu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W aplikacji wprowadzane są transakcje które program zapisuje do określonego pliku i wysyłka do systemu GIIF.

  • Autor: mrg inż. Paweł Kocel
  • Rok wydania: 2015 rok
  • Technologia: .Net Framework, C#