MT940

  • Aplikacja WWW

Aplikacja internetowa służąca do generowania pliku w formacie MT940 z skanu dokumentu faktury. Aplikacja rozpoznaje ze skanu faktury dane takie jak NIP kontrahenta, numer konta, kwotę transakcji oraz datę transakcji i tworzy na tej podstawie plik z którego można stworzyć przelew bankowy.

  • Autor: mrg inż. Paweł Kocel
  • Rok wydania: 2017 rok
  • Technologia: .Net Framework, C#, HTML, JavaScript