StatusVAT

  • Aplikacja WWW

Program służący do sprawdzania statusu VAT podmiotu po podaniu numeru NIP. Aplikacja korzysta z bramki Ministerstwa Finansów. Do aplikacji stworzona została również usługa RESTApi.

  • Autor: mrg inż. Paweł Kocel
  • Rok wydania: 2017 rok
  • Technologia: .Net Framework, C#, HTML, JavaScript